Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Ramin Konditoria Kahvila Oy
Metsurinraitti 1
50180 Mikkeli

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirita Huikuri
050 5191 7443
pirita.huikuri@raminkonditoria.fi

3. Rekisterin nimi

Ramin Konditoria Kahvila Oy:n asiakas- ja työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ramin Konditoria Kahvila Oy:n työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja käytetään yritystoiminnan tarpeisiin sekä yhteydenpitoon ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toteuttamisesta sekä laskutukseen ja yhteydenpitoon tarvittavat tiedot eli esimerkiksi nimi, sähköposti, puhelinnumero ja osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas- ja yhteistyökumppanitiedot asiakkaiden toimittamien tietojen ja mm. YTJ-tietokantatietojen pohjalta.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) manuaaliset aineistot

Kaikki manuaaliset ainestot säilytetään lukitussa tilassa ja aineistoja pääsee käsittelemään vai nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työssä tai liiketoiminnassa vaadittaviin tehtäviin.

b) digitaaliset aineistot

Sähköiset aineistot säilytetään palvelimella, jonka käyttö vaatii salasanakirjautumisen. Verkkosivujärjestelmän kautta kerättyihin tietoihin pääsee vain salasanakirjautumisella. Tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työn tai liiketoiminnan tehtävissä.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse pirita.huikuri@raminkonditoria.fi tai soittamalla 050 5191 7443.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.